Optimal placering av prehospital sjukvård

Vinnova-projektet Prehospital resursoptimering avser att utveckla ett verktyg för att kunna optimera ambulanssjukvård. Genom dynamisk modellering och storskaliga simuleringar avser vi skapa en effektivare och mer jämlik ambulanssjukvård. Vi vill kunna simulera och testa konsekvenser av beslut innan de fattas.

  • Hur bör ambulanser placeras för att optimalt nå länets befolkning?
  • Hur påverkas larmvolymen av beslut inom slutenvården?
  • Hur bör vi planera ambulanssjukvården för att möta framtidens behov?

Visualisering av larm

Detta är en visualisering av larm som inkommit ​till SOS alarm ​under 15 dagar i följd. Dessa är en del av den totala mängd larm som används för modellering och uppskattning av framtida larmscenarion. I modelleringen tas hänsyn till underliggande faktorer såsom demografi, väderlek och folks rörelsemönster.

Aktuellt

Vad planerar vi, vad händer och vad har redan hänt i projektet? Här kan du se lite kort om milstolpar och vad som sker i projektet, till exempel vilka konferenser vi deltar på.

Om oss

Tillsammans utgör de fyra nordligaste sjukvårdsregionerna en yta av halva Sverige. Befolkningen är gles, avstånden är långa och det är av yttersta vikt att resurserna används effektivt. SOS Alarm dirigerar vår prehospitala sjukvård.

Finansiering

Projektet har en totalbudget på drygt 16 miljoner kronor och koordineras av Region Västerbotten. Deltagare är de fyra nordligaste sjukvårdsregionerna, SOS Alarm och Umeå universitet. 

Läs mer

Projektet i pressen

Projektet får en hel del utrymme i rampljuset på olika arenor, bland annat i Dagens Medicin, FLISA Magazine, SRP4 och Västerbottens-Kuriren. Här kan du se mer om vad som har rapporterats om projektet och hitta artiklarna.

Läs mer

GDPR

Om du väljer att kontakta oss behöver vi behandla dina personuppgifter. Vill du veta hur vi inom projektledningen arbetar med dataskyddsförordningen?

Läs mer
Kontakta oss