Aktuellt

Introduktionsfilm om simulering av ambulanssjukvård

 • Projekgruppsmöte i Luleå 28-29/10 2019

Medicintekniska dagarna i Linköping 2-3/10 2019

Projektet presenterade sin poster som glädjande nog uppmärksammades med utmärkelsen Best Poster.

Bild: Nils Sandberg, Region Västerbotten

Alternate Text

Innovationsveckan 30/9 2019

Region Västerbotten/Projekt Innovation+ med stöd av Europeiska regionalfonden ordnade under innovationsveckan besök och föreläsning av Carl Rosén från Näringsdepartementet. Carl Rosén är högste opolitiska tjänsteman vid Näringsdepartementet, med ansvar för bland annat Vinnova, PRV och Tillväxtverket.

Prehospital resursoptimering samt vår nya projektposter presenterades vid samma tillfälle.

Bild: Britt-Marie Nordström från Region Västerbotten, Johan Lundmark, Denzir och Carl Rosén, Regeringskansliet

Alternate Text

Flisas kongress, Karlstad 17-19/9 2019

Britt-Marie Nordström och Patrik Rydén deltog vid FLISA i Karlstad, där de berättade om projektet. 

Under FLISA presenterades de första testsimuleringarna. Bl.a. har Northvolts etablering av en batterifabrik i Skellefteå simulerats. Frågeställning; hur påverkas ambulanssjukvården av 10 000 fler innevånare och en batterifabrik i Skellefteå 2020?

Bild: Britt-Marie Nordström, Region Västerbotten och Patrik Rydén, Umeå Universitet

 

 

Alternate Text
 • Projektkonferens, Sundsvall 29-30/8 2019

 • Vinnovas programkonferens inom Utmaningsdriven Innovation, Stockholm 23/5 2019

 • Projektkonferens, Umeå 16-17/5 2019

Digitalis, Umeå 14/5 2019

Digitalis är Region Västerbottens årliga evenemang med föredrag, utställare och möjlighet att testa ny teknik. Evenemanget vänder sig till vårdpersonal, forskare, studenter och de som är intresserade av hur digitalisering kan vara ett verktyg för en effektiv och jämlik hälsa och välfärd.

Bild: Britt-Mari Nordström håller ett föredrag om projektet

Alternate Text
 • SASUFs Research & Innovation Week, Sydafrika, 6-10/5 2019

 • Dialog med Vasa University of applied Science, Umeå 17/4 2019

 • Umeå universitet och statistikfrämjandets 46th Winter Conference in statistics, Hemavan 10-14/3 2019

 • Dialog med Telia och Statistiska centralbyrån feb. 2019

Flisas vårmöte, Stockholm 5-6/2 2019

Projektet besökte Flisas vårmöteskonferens med titeln Framtidens nära vård. Framtidens nära vård är nära kopplat till den högspecialiserade vårdens placering i landet och kommer att påverka och ge ett större behov av väl fungerande transporter. Detta är en utmaning som projektet arbetar för att lösa.

Projektkonferens i Östersund, 30-31/1 2019

Projektmötet i Östersund blev ett givande och intressant möte med många och långa diskussioner. De olika professionerna vi har i projektet har nu börjat tala samma språk och vi förstår varandra.

Regionerna hade tagit fram flera olika case som de presenterade, vad som ses som framtida simuleringar. Umeå universitet presenterade en första rullande simulering och bilder på ett första steg att lösa framtida optimeringar. SOS Alarm presenterade ett första utkast på förvaltning.

 

Bild: Nana Li presenterar en simulering.

Alternate Text
 • Projektkonferens, Umeå, 26-27/11 2018

 • FLISAs årliga kongress, Örebro 2-4/10 2018

 • Metis forum på Lindholmens Science Park, Göteborg 26/9 2018

 • Uppstartskonferens, Umeå 27/8 2018

 • SASUFs (South Africa Swedish University Forum) Research & Innovation Week, Pretoria Sydafrika 14-15/5 2018

Startskottet gick! Projektstart 1/5 2018

Steg 1. Förstudien Ett strategiskt online-verktyg för konsekvensanalys och resursoptimering inom den prehospitala vården genomfördes under perioden 11/4 2017 - 18/1 2018